Geleneksel Tamamlayıcı Tıp

“Geleneksel  ve tamamlayıcı tıp”  fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan  bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür.

Sülük Leech

Sülüklerle tedavi Milattan 1500 yıl öncede kullanılıyordu. Modern tıp bu ve bunun gibi yöntemleri yeniden ele almaktadır.