Kök Hücre Avantajları

Kök hücre tedavisi, hasarlı dokuların onarılmasında ve yaralanmalar sonrası oluşan doku kayıplarının yerine koyulmasında hastanın kendi kök hücrelerini kullanır. Bu tedavi hızla büyüyen rejeneratif tıp alanının bir parçasıdır.