Schroth Yöntemi Nedir?

Schroth metodu cerrahi dışı skolyoz  tedavisinde son yıllarda öne çıkan bir yöntemdir.  Sağ-sol yana, öne-arkaya eğilen ve aynı zamanda kendi ekseni etrafında dönen omurgayı, daha doğal bir pozisyona getirmek için her hastanın eğriliğine özel olarak planlanan egzersizler, belirli bir plan ve süreç dahilinde hastalara öğretilir.

Amaç: üç boyutlu bir düzlemde omurgayı döndürmek, uzatmak ve stabilize etmektir. Tedavi ekibi aşağıdaki noktalara odaklanır. Hastalardaki gelişmelere göre, uzun dönemde egzersizler restore edilir.

 

 

Schroth yöntemi nelere odaklanır?

  • Kas simetrisini sağlamak ve duruşu düzeltmek,
  • Eğriliğin iç bükey olduğu akciğer loblarını kullanarak solunum yapmak,
  • Duruşun farkında olmayı öğretmek ve her durumda düzgün duruşu sağlamak.

 

İstanbul Skolyoz Okulunda  egzersizler Schroth yöntemi uygulayarak yapılır.

Hastalar alanında uzman omurga cerrahı tarafından takip edilir.

Egzersizler  bu alanda eğitim almış fizyoterapistlerce yönetilir.

 

What is the Schroth Method?

Schroth method has been prominent in the treatment of non-surgical scoliosis in recent years. Exercises that are specifically tailored to the curvature of each patient to bring the spine to a more natural position, leaning side-to-side, front-to-back, and rotating around its own axis at the same time, are taught to patients within a specific plan and process.

Objective: to rotate, extend and stabilize the spine in a three-dimensional  plane. The treatment team focuses on the following points.  According to patient developments, the exercises are restored in the convalescence period.

What does the Schroth method focus on?

• To provide muscle symmetry and improve posture,

• Breathing using the lung lobes where the curvature is concave,

• Teaching awareness of posture and ensuring proper posture in all situations.

Schroth method is applied in Istanbul  Scoliosis School.

Patients are followed by spinal surgeon,

Exercises are administered by  expert physiotherapist.