Korse, vucudu sıkı sıkıya saran belirli bir kalıpta tutan kişiye öel planlanarak yapılan bir destekleyici tedavi yöntemidir. Korse sadece eğriliği yandan düzeltmez, aynı zamanda vucudun dönmesine, kamburluğuna ve legen kemiğinin seviyesine etki eder. Uzun yıllar boyunca kullanılan materyaller ve üretim yöntemleri gelişme kaydetmiştir.

 

Uzun yıllar boyunca kullanılan materyaller ve üretim yöntemleri gelişme kaydetmiştir.

 

Korse yapımından çok planlanması aşamasında engin tecrübe ister. Korseyi yapacak kişi röntgeni çok iyi algılamalı ve deformiteleri düzeltecek destek noktalarını doğru saptamalı. Korse uygulaması sırasında gelişip düzelecek girintili bölgelerde korse üerinde gevşek alanlar oluşturabilmelidir.

 

Hastalarımızın hangi eğrilikler ve hangi yaşlarda korse gerektirdiğini bize sıklıkla sormaktadırlar. Korse kemik gelişiminin devam ettiği 14-16 yaş altında ve 20 derecenin üzerindeki eğriliklerde kullanılır.

 


      Gensingen korsesi elbise altında görülmemesi, kücük boyutuna rağmen etkili destek sağlaması ile günümüzde ençok tercih edilen korsedir.

 

Spine Cor  Bantlama ile yapılır bilgisayar destekli olarak bantların gerilme yönü ve gerdirme kuvveti hesaplanır.

 

İstanbul skolyoz okulu' nda  hastalarımızı bir bütün olarak ele alırız; görme durumunun yanı sıra; dişler, ayak basma durumu düz tabanlık, bacak uzunluğu, omuz asimetrisi, pelvis (leğen kemiği) asimetrisi, kemik maturasyonu (kemiklerin büyüme potansiyeli) , D vitamini ve albümin düzeyleri, radyolojik ve skolyometrik ölçümler kayıt altına alınır. Hastalarımızın takipleri bu parametreler üzerinden yapılarak ilerleyen dönemde kanıta dayalı bilimsel çalışmalar için arşivlenir.