J Tradit Complement Med. 2019 Apr; 9(2): 90–97.
Published online 2018 Apr 30. doi: 10.1016/j.jtcme.2018.03.003
PMCID: PMC6435947   PMID: 30963043
Abdullah M.N.et all.  

J Tradit Tamamlayıcı Med. 2019 Nisan; 9 (2): 90-97.
Çevrimiçi yayın tarihi 2018 Nis 30. doi: 10.1016 / j.jtcme.2018.03.003
PMCID: PMC6435947 PMID: 30963043
Abdullah M.N. 

Yukarıdaki makalenin basitleştirilmiş çevirisini aşağıda bulabilirsiniz.

Kupa terapisinin tıbbi perspektifi: Bağışıklık Sistemi Teorisinin Aktivasyonu üzerine etkilerine dair bilgilerin açıklandığı kısmın basitleştirilmiş tercümesidir. İlgili kısmı Lunar Detox Bölünümde orijinal ingilizcesinden inceleyebilirsiniz.


Vücut bağışıklığı ve savunma açısından, wet-cupping (hacamat) sonucu immünoglobulin  lerin ve hemoglobinin seviyelerinin düzenlenmesi ve  ve dolayısı ile bunların immun sistem (bağışıklık sistemi) üzerine oluşturacağı olumlu etki nedeni ile olmaktadır.

Wet-cupping  yapılan hastalarda serum IgE ve IL-2 seviyelerini azalır ve bağışıklık sisteminde anormal olduğu belirlenen serum C3 seviyeleri artar.

Bu işlem 3 değişik mekanizma ile olmaktadır:

1. Hacamat yapıldığında yapay,  steril ve güvenli bir yara ve enflamasyon oluşturarak immun sistemi uyarıcı (daha fazla çalıştırır)  etki yapar.

2. Oluşan yara destek sistemini aktive eder ve bölgeye daha fazla kan ve içeriğinde iyileştirici, onarıcı destek sağlayıcı proteinlerin ve moleküllerin normalden çok daha fazla miktarda gönderilmesini sağlar.

3. Timus üzerine etki ederek, İnrferon ve tümör nekrotizan faktör gibi bağışıklık ürünlerinin seviyesini arttırır. Uygulama sonrasında lenfatik sistem aktive olur ve akış hızı artar.Hatta bazen oto immun hastalıklarda iyileşme görülebilir.  Khalil ve meslektaşlarının 2003 yılında yaptıkları  bilimsel bir çalışmada bu yöndeki iddialrın doğruluğunu gösteren bilimsel veriler elde etmişlerdir.

 XIAO Wei ve ark. (2010) yılında yaptıkları bilimsel bir çalışmada hacamat uygulamasının KOAH dediğimiz  kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda immünolojik fonksiyonları önemli ölçüde iyileştirdiği sonucuna varmışlardır.

Sahbaa ve arkadaşları (2005) yılında yaptıkları bir çalışmada, wet-cupping terapisinin romatoid artrit aktivitesinin laboratuvar bulgularındaa önemli ölçüde düzelmeyi sağladığını ve özellikle doğuştan gelen bağışıklık sorunlarında bağışıklık hücresel koşullarını düzenlediğini iddia etmişlerdir.

Muhammed Rıza ve arkadaşlarının 2012 yılında yaptığı bir çalışmada hacamat ile alının kan örneklerinde, koldan venöz olarak alınan kan örneklerini karşılaştırmış ve IFN-y ve IL-4 konsantrasyonlarının hacamat kanında daha yüksek olduğunu bulmuşlardır.

Ye LH, (1998) tarafından yapılan bir araştırma, wet-cupping uygulaması insan immünoglobulinleri üzerinde çift yönlü etkiler ürettiğini, düzensiz immünoglobulin seviyesini düzelttiğini ortaya koymuştur.

Zhang et al. (2001), wet-cupping uygulaması oksihemoglobin ve deoksihemoglobini artırır. Bu ise antijenleri tanımak ve bağışıklık kompleksini, tümör hücrelerini ve efektör hücrelerini ortadan kaldırmak, mikropları ve virüsleri bağlamak ve bağışıklık fonksiyonunu düzenlemek için çalışan önemli bir savunma etkisi oluşturur.

Dahası, Zhong ve ark. (1999) yılında yaptıkları bir çalışmada hacamat uygulamasının kırmızı kan hücresinin bağışıklık fonksiyonunu iyileştirebileceğini gösterdiler.

Chen ve Li (2004) hacamat sonrasında  histamin benzeri maddeler artmıştır. Bu maddeler neden artar?  Hacamat sonrası  dokuların ve organların aktivitesinin yanı sıra bağışıklığı güçlendirebilen oto-hemoliz olayına neden olduğu içindir.  

Yang Guo ve ark. (2017), yılında yaptıkları bir çalışmada cildin yüzeyinde hacamat ile oluşturlan yaralanmanın, mikroçevreyi değiştirdiğini ve fiziksel sinyallerin, vücutta birbirleriyle de etkileşen biyolojik sinyallere dönüştüğünü önerdiler. Bu sinyalleşme kaskadları, terapötik etki yaratan nöroendokrin-bağışıklık sistemini aktive eder.